Terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017

Terminy zjazdów dla słuchaczy I roku w semestrze I roku akademickiego 2016/2017 w Podyplomowym Studium Retoryki UJ:

 

21-22.10.2016 

4-5.11.2016

18-19.11.2016

2-3.12. 2016

16-17.12.2016

13-14.01.2017

27-28.01.2017

10-11.02. 2017

24-25.02 2017

 

Terminy zjazdów dla słuchaczy II roku w roku akademickim 2016/2017 Podyplomowym Studium Retoryki UJ: 

 

21-22.10.2016

4-5.11.2016

18-19.11.2016

2-3.12. 2016

16-17.12.2016

13-14.01.2017

27-28.01.2017

25 luty 2017 - egzamin dyplomowy

Data opublikowania: 08.10.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski