Pracownicy Wydziału Polonistyki UJ w Jury III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Termin: 17.11.2014

   17 listopada 2014 roku w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie odbył się finał III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześcioro finalistów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji. Finał Konkursu miał formę dwóch symulacji części rozprawy sądowej, podczas której finaliści wygłaszali mowę oskarżycielską lub obrończą albo ogłaszali wyrok i podawali jego najważniejsze powody. Wystąpienia finalistów obserwowało powołane przez Dyrektora KSSiP Jury Konkursu. W pracach Jury wzięły udział dwie osoby z Katedry Teorii Komunikacji naszego Wydziału: dr Aneta Załazińska (jako przewodnicząca) i dr Beata Drabik-Frączek.

Więcej informacji o Konkursie: https://www.kssip.gov.pl/node/2573

Data opublikowania: 05.12.2014
Osoba publikująca: Janusz Smulski