Dr Donata Ochmann

  Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii UJ. Leksykolożka i leksykografka, badaczka słowotwórstwa współczesnej polszczyzny. Najnowsze zjawiska leksykalne i procesy słowotwórcze analizuje na tle przemian społeczno-językowych po 1989 r.  Obecnie zajmuje się opisem zjawiska paronimii. Współpracuje z Podyplomowym Studium Retoryki UJ. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

 

Publikacje