Rekrutacja do Szkoły Retoryki UJ przedłużona do 25 października 2019!

Termin: 19.09.2019 - 30.09.2019
Do 25 października 2019 roku można jeszcze składać dokumenty na studia w Podyplomowym Studium Retoryki UJ. Na zainteresowanych zwiększaniem swoich retorycznych kompetencji czeka jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy! 
Informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tu: https://podyplomowe.uj.edu.pl/oferta/wpol/-/journal_content/56_INSTANCE_8SsNgyvb9qZr/2991994/141981672
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem studiów podyplomowych – telefon:  12 663 13 23; 
e-mail: marcin.sosik@uj.edu.pl
Można kontaktować się z nami także przez nasz profil FB – chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z retoryki działają na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nieprzerwanie od 1995 roku. Wykładają u nas nie tylko nauczyciele akademiccy - profesorowie oraz doktorzy, ale także specjaliści od emisji głosu, reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, a nawet stylistka oraz zawodowy konferansjer. 
Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji.
Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem. 

 

Data opublikowania: 24.09.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski