Rekrutacja

  • Kryteria kwalifikacji: kolejność zgłoszeń 

  • Limit przyjęć: 40 osób 

  • Termin skladania dokumentów: do 30 września każdego roku

  • Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dowolnej specjalności), dwa zdjęcia, kwestionariusz osobowy

  • Liczba semestrów:  3 

  • Opłata za studia (całość): 4 000 zł

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 w formacie RTF (115 kB)

 w formacie PDF (46 kB) 

Regulamin studiów podyplomowych na UJ:


  w formacie PDF