Plan studiów

Semestr I i II:

• Sztuka inwencji
• Sztuka kompozycji
• Sztuka argumentacji
• Sztuka opanowywania przemówienia, Sztuka pokonywania stresu
• Sztuka stosowności stylistycznej
• Sztuka analizy przemówień współczesnych
• Sztuka poprawnej wymowy
• Sztuka poprawności gramatycznej
• Sztuka poprawności leksykalnej, Sztuka poprawności frazeologicznej
• Sztuka komunikacji interpersonalnej
• Sztuka komunikacji niewerbalnej
• Sztuka operowania głosem
• Sztuka kreatywnego przemawiania

Semestr III:

  • WARSZTATY RETORYCZNE
  • Sztuka tworzenia krótkich form retorycznych
  • Etyka wystąpień publicznych
  • Sztuka savoir-vivre'u
  • Sztuka kreowania wizerunku
  • Sztuka public relations